Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's

DIEPHARMEX S.A. – Avenue Rosemont 8 - CH-1208 GENEVA - Company identification no.: CHE-108.483.111

Tél : +41227186420 / Fax : +41227186421 - info(at)diepharmex.ch

Ontwerp/Screen design/Programmering

Sébastien MARTIN – Chemin Riondet 12 - 1291 Commugny

Hosting

INFOMANIAK NETWORK SA – Quai du Mont-Blanc 33 - CH-1201 Genève

Bedrijfsidentificatienummer (IDE): CHE-103.167.648

Juridische informatie, gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Dit is de officiële website van DIEPHARMEX SA ten behoeve van het product AUDISPRAY met als doel informatie te verschaffen aan de klant.

Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten

DIEPHARMEX SA is eigenaar en beheerder van deze website. De merken, namen, titels, logo's, foto's, tekeningen, teksten en andere elementen die op deze website voorkomen, zijn allemaal eigendom van DIEPHARMEX SA. Aan de weergave op het scherm, het downloaden of het kopiëren van pagina's van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging, de verspreiding (elektronisch of via andere kanalen), de wijziging, de koppeling aan een netwerk of het gebruik van het portaal voor publicatie- of commerciële doeleinden zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIEPHARMEX SA.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DIEPHARMEX SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (ook niet in geval van nalatigheid) die zou kunnen ontstaan uit de toegang tot of het geen toegang kunnen verkrijgen tot de gehele of een gedeelte van de website of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De toegang tot het portaal en het gebruik ervan worden niet gewaarborgd. Aangezien het een open netwerk betreft dat toegankelijk is voor iedereen, kan het internet geen beveiligde omgeving bieden. Ondanks het feit dat de overdracht van individuele gegevenspakketten in principe versleuteld gebeurt, geldt deze procedure niet voor de namen van de verzender en de ontvanger. Bovendien kan het gebeuren dat zelfs als de verzender en de ontvanger zich in Zwitserland bevinden, de gegevens via andere landen worden verzonden waar het gegevensbeschermingsniveau lager ligt dan in Zwitserland. Dientengevolge aanvaardt DIEPHARMEX SA geen enkele aansprakelijkheid voor de beveiliging van de gegevens tijdens de overdracht van die gegevens via internet. DIEPHARMEX SA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele links van derden waarnaar op de website wordt verwezen en kan op geen enkele manier garanderen dat de beheerder van de pagina's waarnaar via een externe link wordt verwezen, zich houdt aan de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.

DIEPHARMEX SA garandeert niet dat de op de website vermelde informatie nauwkeurig en volledig is. De informatie op de website is bestemd voor informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor het advies, de raad of de aanbevelingen van professionele zorgverleners noch voor de behandelingen die deze professionele zorgverleners voorschrijven.

De raadpleging en het gebruik van de informatie op deze website zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

DIEPHARMEX SA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie, fouten of omissies op de website, uit het gebruik van deze informatie en uit acties die de gebruiker van de onderhavige website als gevolg daarvan heeft ondernomen. DIEPHARMEX SA verwerpt in het bijzonder iedere aansprakelijkheid voor materiële en/of financiële schade, verliezen van gegevens en programma's die het gevolg zijn van de toegang tot en/of het gebruik van de website en de informatie op die website.

Verzameling en gebruik van informatie

Bij elke raadpleging van het internetportaal worden er verschillende gegevens geregistreerd (zoals de datum en de tijd van toegang, het IP-adres, de naam van het geraadpleegde bestand enz.). Persoonsgegevens worden aan geen enkele evaluatie onderworpen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de anonieme gegevensanalyse voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het dagelijkse aantal bezoekers van de website vast te stellen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden overgedragen of opengesteld, tenzij dit conform de van toepassing zijnde wetgeving gevorderd wordt, met name door de bevoegde rechterlijke autoriteiten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst die wordt geleverd door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst waarmee de website het gebruik van de site door de gebruikers kan analyseren. De door de cookies aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers die zich onder andere in de Verenigde Staten bevinden. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteit op de website voor de redacteur van de site en andere diensten te leveren met betrekking tot de activiteit op de website en het gebruik van het internet. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven indien Google hier juridisch toe verplicht wordt of als deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google verifieert het IP-adres van de gebruiker niet aan de hand van andere door Google verzamelde gegevens. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteiten van deze website niet meer kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven staan beschreven.

Veiligheid en raadpleging van gegevens

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De veiligheid van de geregistreerde persoonsgegevens (bijvoorbeeld in verband met de bestelling van een brochure) is gegarandeerd. Elke klant heeft het recht de persoonsgegevens die hem aangaan in te zien, alsmede het bijwerken, wijzigen of verwijderen van die gegevens te eisen. De gegevens worden in alle gevallen verwijderd zodra ze niet meer nodig worden geacht.

Prijs en beschikbaarheid van producten

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het onderhoud van de website, kan de verspreiding van foutieve gegevens niet helemaal worden uitgesloten. Met name aan de indicaties van de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de prijzen die op de verkooppunten worden vermeld, zijn geldig. Wat betreft het aanbod van de producten, kunnen bepaalde producten bovendien slechts in een beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn, alleen in bepaalde regio's worden aangeboden of slechts op bepaalde verkooppunten worden verkocht. DIEPHARMEX SA is geen verantwoording verschuldigd voor voorraadtekorten of voor fouten in de vermelding van de prijzen. Wijzigingen in de modellen blijven voorbehouden. De aangegeven prijzen zijn indicatieve prijzen. Alle prijzen staan vermeld in Zwitserse franken (CHF).

Contact

DIEPHARMEX S.A - Avenue Rosemont 8

CH-1208 GENEVE

Tél : 022 718 64 20 – info(at)diepharmex.ch

Juridische informatie: http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfsUid=CHE-108.483.111&lang=FR